CREȘTEM VERDE! CREȘTEM MARI!

04 mai 2022

Începând cu data de 1 mai, Asociația Bronx People va derula, timp de două luni, proiectul ,,CREȘTEM VERDE! CREȘTEM MARI!”, inițiativă finanţată de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România în cadrul apelului de proiecte ,,Spații verzi”, componenta ,,Permacultură în zone urbane”.

Proiectul are drept scop promovarea permaculturii și a principiilor sale (grija față de Pământ, grija față de oameni, reinvestirea echitabilă a surplusului) în școlile din mediul urban, prin cooptarea Colegiului Național de Artă ,,George Apostu” Bacău, a Școlii Gimnaziale ,,Domnița Maria, a Școlii Gimnaziale ,,Ion Creangă, a Liceului cu Program Sportiv Bacău și a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău ca parteneri, prin derularea unor cursuri de grădinărit și amenajarea unei grădini de relaxare pentru copii, care va deveni sursă de hrană pentru Centrul Familial Maria Bronx, orfelinat deschis de Asociația Bronx People în anul 2019.

Prin implementarea proiectului, asociația și cele 5 entități partenere vor lupta pentru responsabilizarea copiilor și a tinerilor în ceea ce privește GRIJA FAȚĂ DE PLANETĂ, prin reducerea poluării și creșterea de spații verzi, GRIJA FAȚĂ DE OAMENI, prin asigurarea simbiozei lor cu mediul în care trăiesc, și UTILIZAREA ECHITABILĂ A RESURSELOR NATURALE, astfel încât să se satisfacă nevoi umane fără a abuza și distruge resurse naturale. Se va promova permacultura în școli, prin derularea unor campanii de informare atractive pentru copii, dar și prin încurajarea adoptării de cursuri practice de grădinărit după principiile permaculturii în curriculumul la decizia școlii (CDS). Nu în ultimul rând, se va amenaja o grădină de relaxare pentru copiii din mediul urban, care, în același timp, va reprezenta o sursă continuă de legume și plante aromatice pentru Centrul Familial Maria Bronx, susținând copiii care locuiesc aici, toți sportivi de performanță, în a avea o alimentație sănătoasă.

Cel mai important rezultat al proiectului va fi amenajarea unei grădini de legume și ierburi aromatice și a unui spațiu verde de relaxare pentru copii, la doar 6 km de centrul orașului,  cu acces facil atât cu autobuzul, cât și cu mașina, dar totuși retrase și ferite de agitația și poluarea urbană, prin implicarea a 100 de elevi ai Colegiului Național de Artă ,,George Apostu” Bacău, ai Școlii Gimnaziale ,,Domnița Maria”, ai Școlii Gimnaziale ,,Ion Creangă” și ai Liceului cu Program Sportiv Bacău.

Grădina de legume și ierburi aromatice va reprezenta o sursă de hrană sănătoasă pentru cei 19 copii și tineri de la Centrul Familial Maria Bronx și un adjuvant în menținerea unuei diete sănătoase și naturale pentru sportivii care locuiesc la orfeinat. Grădina va fi îngrijită de copiii de la orfelinat, care își vor dezvolta abilitățile de grădinărit, însă, periodic, se vor organiza sesiuni de grădinărit și de nutriție cu elevii participanți în proiect, dar și cu sportivii care frecventează baza sportivă deschisă la Centrul Familial Maria Bronx și cu copiii din comunitate interesați de inițiativa celor 6 entități.

Spațiul verde de relaxare va fi deschis copiilor și tinerilor din școlile băcăuane, care vor să-și petreacă timpul liber, să socializeze sau să-și facă temele într-un mediu relaxant, aproape de natură. Condiția frecventării grădinii va fi implicarea în creșterea și îngrijirea sa, astfel încât ambele părți, atât copii și tinerii, cât și habitatul creat, să se dezvolte armonios.

De asemenea, colaborarea Asociației Bronx People cu cele 4 unități de învățământ și Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău cu permit dezvoltarea unui parteneriat de lungă durată, care să fundamenteze adoptarea permaculturii în curricumul școlar și responsabilizarea și încurajarea elevilor și tinerilor să se implice activ în dezvoltarea de habitate umane integrate în armonie cu cele naturale, rezultând teritorii verzi, care reduc nivelul de poluare, generează resurse pentru planetă și pentru om și estetizează cadrele urbane.

 

Articolul exprimă exclusiv opinia autorului. Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România nu pot fi făcuţi în niciun fel răspunzători de felul în care se folosesc informaţiile cuprinse în publicaţia curentă.

 

 

 

Pentru mai multe detalii despre Fundația pentru Parteneriat: http://www.repf.ro.

Pentru mai multe detalii despre MOL România: https://molromania.ro/ro/.

 

Asociația Bronx People, CUI 39102367
Str. Miron Costin, nr. 3, sc. A, ap. 19, Bacău, jud. Bacău
Conturi:
 RO87CARP004001243861RO02 (RON - Patria Bank)

RO44CARP004001243861EU02 (EURO - Patria Bank)
RO40RNCB0531166083430001 (RON - BCR)